top of page

Over onze kerk

Wat wij geloven

1. Dat de Bijbel, zoals oorspronkelijk gegeven, het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is, met het hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; niets zal hieraan toegevoegd of daaruit weggelaten worden.

2. Dat God eeuwig bestaat in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn één.

3. In de Vader, de Schepper van al wat geschapen is.

4. In de Zoon, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, het vleesgeworden Woord door wie alles geworden is (Kol. 1:15-16). . .

Visie

Er zijn woorden ontvangen die duiden op groei en een krachtige werking van Gods Geest. Vanuit deze woorden zijn twee aandachtspunten geformuleerd:

1. Let op de onderlinge liefde en bewogenheid. 

2. Let op de onderlinge eenheid en de eenheid onder verschillende kerken. 


Wat God als leus voor de visie in Hamont op het hart legde is samen te vatten in twee woorden: samen groeien

Samen houdt in:

  • met God. . .

VVP gemeente

Sinds 1 juni 2004 zijn wij aangesloten bij het 'Verbond Vlaamse Pinkstergemeenten' (VVP).

Het VVP is een platform waar voorgangers en oudsten elkaar kunnen ontmoeten, training ontvangen en samen plannen maken om Vlaanderen effectiever met het evangelie te kunnen bereiken.


Het VVP bundelt de krachten van alle Vlaamse Pinkstergemeenten samen, het versterkt de eenheid en onderlinge relaties, bouwt geestelijke leiders op, zet gezamenlijke projecten op en vertegenwoordigt. . .

bottom of page