top of page

Visie

Er zijn woorden ontvangen die duiden op groei en een krachtige werking van Gods Geest.

Vanuit deze woorden zijn twee aandachtspunten geformuleerd:

1. Let op de onderlinge liefde en bewogenheid. 

2. Let op de onderlinge eenheid en de eenheid onder verschillende kerken. 


Wat God als leus voor de visie in Hamont op het hart legde is samen te vatten in twee woorden: samen groeien

Samen houdt in:

  • met God

  • met elkaar

  • met andere kerken en gelovigen

Groeien houdt in:

  • persoonlijk geestelijk groeien

  • naar elkaar toe groeien

  • groeien in aantallen

  • vermenigvuldiging

Focus voor de komende tijd: uitbreiding van Gods Koninkrijk door middel van evangelisatie en zending.

bottom of page