top of page

VVP Gemeente

Sinds 1 juni 2004 zijn wij aangesloten bij het 'Verbond Vlaamse Pinkstergemeenten' (VVP).

Het VVP is een platform waar voorgangers en oudsten elkaar kunnen ontmoeten, training ontvangen en samen plannen maken om Vlaanderen effectiever met het evangelie te kunnen bereiken.


Het VVP bundelt de krachten van alle Vlaamse Pinkstergemeenten samen, het versterkt de eenheid en onderlinge relaties, bouwt geestelijke leiders op, zet gezamenlijke projecten op en vertegenwoordigt

de pinksterbeweging naar de overheid en naar andere kerken toe.

Er zijn tal van organisaties aangesloten bij de VVP. De langst lopende activiteit is de ‘VVP Ontmoetingsdag’ die elk jaar op 11 november plaatsvindt. Een andere belangrijke tak is het organiseren van kinder-, tiener- en jeugdwerk.

Dit alles is gegroepeerd onder ‘Pinkster Jongeren Vlaanderen’ (PJV).

https://www.vvp.be

https://pjv.be

bottom of page